Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Susz
Nadleśnictwo Susz
055 24 27 200
055 24 27 222

ul. Piastowska 36B

14-240 Susz

nr konta bankowego: 48 1020 1811 0000 0802 0249 0373

NIP: 581-000-65-86

Nadleśniczy
Jacek Karczewski
przez sekretariat
Zastępca Nadleśniczego
Sławomir Lewczuk
55 24 27 202
Główny Księgowy
Teresa Krukowska
55 24 27 213
Inżynier Nadzoru
Leon Jarzembowski
55 24 27 203
Inżynier Nadzoru
Wojciech Niemkiewicz
55 24 27 204

Sekretariat

Jolanta Ślusarska
Referent
Tel.: 55 24 27 200

Dział gospodarki leśnej

Anna Bruzda
St. Specjalista ds. hodowli lasu i gospodarki łowieckiej
Tel.: 55 24 27 207
Kamila Makowska-Latos
St. Specjalista ds. ochrony lasu, ochrony p.poż. i edukacji leśnej
Tel.: 55 24 27 206
Jakub Grabara
Specjalista ds. gospodarki drewnem
Tel.: 55 24 27 216, tel. kom. 531 994 104
Marcin Mierzyński
Referent ds. gospodarki drewnem
Tel.: 55 24 27 214
Dominika Kulczyk-Bykowska
Referent ds. użytkowania lasu
Tel.: 55 24 27 215

Dział Finansowo-Księgowy

Kamila Lewandowska
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 55 24 27 209
Helena Mąkosa
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 55 24 27 218
Beata Fiedorowicz
Specjalista ds. rachunkowości
Tel.: 55 24 27 210

Posterunek Straży Leśnej

Jacek Latos
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 55 24 27 219
Arkadiusz Trzciałkowski
Strażnik Leśny
Tel.: 55 24 27 220

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Tomasz Hypta
Sekretarz
Tel.: 55 24 27 212
Kacper Sokołowski
Specjalista ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: 55 24 27 211
Kamila Mioskowska
Referent
Tel.: 55 24 27 221
Justyna Bartnicka
Specjalista ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych
Tel.: 55 24 27 217
Zdzisław Suliński
Specjalista ds. budownictwa i transportu
Tel.: 55 24 27 205

Stanowisko ds. pracowniczych

Ewa Ziółkowska
St. Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 55 24 27 208