Wydarzenia

Okręg Warmińsko-Mazurski Związku Polskich Fotografów Przyrody w dniach 1-2 marca br. w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych (ZPK) w Jerzwałdzie organizuje dwudniowe spotkanie dla członków ZPFP i osób zainteresowanych fotografią przyrodniczą.

Ogłoszenia, komunikaty

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 97/19 o powierzchni 12225 m2, położonej na terenie Gminy Susz, miejscowość Karolewo.